KOMUNIKAT – oddz. przedszkolny

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Adam Neumann – Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w okresie od 18 do 22 maja 2020 r. na wniosek dyrektorów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Zgodnie z § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)