Konkurs języka angielskiego „And the Oscar goes to…..”

 

Szkolny Konkurs języka angielskiego dla  klas V-VIII

„And the Oscar goes to…..”

 

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

Cele konkursu:

 • Wzbudzenie zainteresowania uczniów językiem angielskim
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych
 • Pobudzanie uczniów do kreatywności i poszukiwania twórczych rozwiązań
 • Wspieranie i rozwijanie talentów artystycznych
 • Zachęcanie i motywowanie do zdrowej rywalizacji
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

Wymagania konkursowe:

 • Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (telefonem, kamerą) w języku angielskim przedstawiającego sytuacje z życia codziennego np. w sklepie, w restauracji, w banku, u lekarza, na lotnisku itp.
 • Długość filmu – max. 3 minuty,
 • W realizacji zadania może wziąć dowolna liczba uczniów,
 • Uczniowie- bohaterowie filmu muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna na prezentację wizerunku,
 • Filmy należy przygotować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, poszanowania godności osobistej, kultury.
 • Filmy będą wykorzystywane wyłącznie w celach dydaktycznych za zgodą uczestników,
 • Nagrane filmy należy przekazać wraz z imionami i nazwiskami osób realizujących na nośnikach pamięci (USB) do 20 marca 2019 roku
 • Filmy zostaną zwrócone właścicielom po zakończeniu konkursu
 • Filmy zostaną ocenione przez nauczycieli języka angielskiego
 • Ocenie podlegać będą:

-znajomość funkcji i środków językowych,
-poprawność językowa,
-zgodność z tematem,
-kreatywność.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody!!!!