Konkurs międzyszkolny „POSTCARDS FROM THE USA”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka
w Gliwicach

zaprasza do udziału
w międzyszkolnym konkursie plastyczno-językowym

„POSTCARDS FROM THE USA”

 

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka
Ul. Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice

 Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej

 Cele konkursu:

 • Rozpowszechnianie kultury i tradycji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Propagowanie nauki języków obcych
 • Doskonalenie kompetencji językowych
 • Wspieranie talentów artystycznych

Wymagania konkursowe:

 • Konkurs polega na wykonaniu pocztówki przedstawiającej wybrane miejsce/miejsca w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na odwrocie powinien znajdować się tekst w języku angielskim (min 60 słów) opisujący wrażenia z pobytu w zobrazowanym na pocztówce miejscu/miejscach oraz zachęcający adresata do ich zwiedzenia. W opisie może zostać ujęta krótka historia prezentowanego miejsca/miejsc.
 • Technika pracy: dowolna , format pocztówki- A4 (blok techniczny). Styl pocztówki powinien zostać zachowany.
 • Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, poprawność językowa, samodzielność wykonania, estetyka, kreatywne podejście do tematu.
 • Szkoła może maksymalne zgłosić 3 pocztówki.
 • Termin składania prac : 9 marca 2018 roku.
 • Prace, które powinny być dokładnie podpisane (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz dane opiekuna) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi nr 3 przy ulicy Daszyńskiego 424 w Gliwicach.
  Pobierz zgodę -> ZGODA
 • Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół nagrodzonych uczestników do dnia 23 marca 2018 roku. Lista laureatów oraz zdjęcia ich prac zostaną opublikowane również na stronie internetowej organizatora konkursu
 • Prace będą oceniane przez nauczycieli języka angielskiego i plastyki w placówce organizatora. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody!!!!

Koordynator konkursu
mgr Magdalena Strączek

Regulamin konkursu do pobrania–>Regulamin konkursu Postcards from the USA