Konkurs na kalendarz adwentowy

„Der schönste Adventskalender”
„Najpiękniejszy kalendarz adwentowy“

 1. Organizator konkursu – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie kalendarza adwentowego, zawierającego
  24 okienka.  Każde z nich należy podpisać dowolnymi słowami lub zwrotami
  w języku niemieckim związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia.
  Technika pracy jest dowolna.
 3. Uczestnicy konkursu: konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy V i VI.
 4. Ocenie pracy będzie podlegać: zgodność z tematem, pomysł, poprawność językowa, estetyka.
 5. Każdy z uczniów może wykonać tylko jedną pracę.
 6. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrodę książkową i dyplom.
  Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.

 Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Zgłoszenia prac konkursowych do 1 grudnia przyjmuje M.Ginko