Konkurs recytatorsko – plastyczny


SZKOLNY KONKURS  RECYTATORSKO – PLASTYCZNY  O NAGRODĘ  DYREKTORA  SZKOŁY

Konkurs zatytułowany jest:  Humor i żart w poezji

 

Warunki uczestnictwa w części recytatorskiej:

 • konkurs odbędzie się 18 stycznia 2018 roku
 • będzie przebiegał w trzech etapach:
 1. klasy I-III
 2. klasy IV-V
 3. klasy VI-VII
 • uczestnicy przygotowują recytację jednego utworu poetyckiego na podany temat
 • zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie u pani Katarzyny Machejek lub u pani Magdaleny Piwowarczyk do 15 stycznia 2018 r.
 • podczas zgłoszenia należy dostarczyć kserokopię wybranego utworu!

 Warunki uczestnictwa w części plastycznej:

 • uczestnicy wykonują ilustrację do wybranego wiersza zgodnego z tematem konkursu
 • technika: dowolna
 • format: A4 dla klas 0-III, A3 dla klas IV-VII
 • termin składania prac: do 15 stycznia 2018 r.
 • na odwrocie ilustracji należy umieścić dane o autorze:
  imię, nazwisko, klasa!
 • do ilustracji należy dołączyć kopię wiersza (z imieniem i nazwiskiem autora)!
 • nieopisane i niepełne prace nie będą podlegały ocenie

Ilustracje należy składać u pani Dominiki Mandrak – Schlifki.

Zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w jednej części konkursu lub dwóch.

Na laureatów czekają ciekawe nagrody. Zapraszamy do udziału!!!