Konkurs Samorządu Uczniowskiego

Szkolny Konkurs Poetycki na napisanie wiersza z okazji 50 – lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach.

2. Adresatami konkursu są uczniowie klas 4-8.

4. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o naszej szkole z okazji jubileuszu 50 – lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach.

5. Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,15 i opisany na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz klasa.

6. Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.

7. Treść wiersza zgodna z tematem konkursu.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekunów Samorządu Uczniowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2021r.

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza i niepublikowanie go dotychczas.

10. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej.

11. Wiersze laureatów będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.

12. Dla laureatów przewidziano dyplomy i nagrody.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Samorząd Uczniowski