Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 26.04.2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 9 kwietnia 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w spr. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że:

kształcenie na odległość
w szkołach i placówkach przedłużone zostało
do 26.04.2020 r.

Przełożony został egzaminy ósmoklasisty.
O nowym terminie uczniowie zostaną poinformowani
najpóźniej na 3 tygodnie przed podejściem do egzaminu.

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w spr. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19