Mamo, tato, dalej idę sam…

Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów zostały wprowadzone zasady przebywania na terenie szkoły, czyli „Strefę ucznia” oraz „Strefę rodzica”. 

Zgodnie z tym, prosimy Państwa o przestrzeganie poniższych zasad: 

 • pozostanie w holu szkoły (w „strefie rodzica”) podczas odprowadzania i odbierania dzieci. 
 • niewchodzenie na I i II piętro („strefa ucznia”). 
 • niezaglądanie do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć. 
 • pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać
  o cel wejścia każdego, kto znajduje się na korytarzu w czasie zajęć lekcyjnych. 
 • poruszanie się po terenie szkoły możliwe jest, jeśli ma to na celu skontaktowanie się np.:
  z dyrekcją / wychowawcą / nauczycielem / pedagogiem / psychologiem /sekretarzem / intendentem szkoły. 
 • Wszystkie wejścia do szkoły należy niezwłocznie zgłosić na portierni. 

  Dziękujemy!