Międzyszkolny konkurs plastyczny „Kocie sprawy…”

Szkoła Podstawowa nr 3, Galeria SMS
oraz Wydawnictwo Zielona Sowa
zapraszają uczniów szkół podstawowych
do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym.

W tym roku chcemy zwrócić uwagę uczestników na potrzeby kotów przebywających w schroniskach i przytuliskach, a także tych, żyjących w naszych domach.

Cele konkursu:
– uwrażliwienie dzieci na potrzeby bezdomnych zwierząt
– zapoznanie z życiem kotów i ich zwyczajami
– wdrażanie do właściwej opieki nad zwierzętami
– zachęcanie do lektury książek poświęconych problemom zwierząt
– rozwijanie twórczych umiejętności uczniów
– pogłębianie wrażliwości estetycznej dzieci
– poznawanie i stosowanie nowych technik plastycznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Prace będą oceniane w dwu kategoriach wiekowych:

I. Klasy 0-III
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w dowolnej formie na temat „ Co oznacza być dobrym właścicielem kota?” na podstawie fragmentu podręcznika zamieszczonego na stronie www.zaopiekujsiemna.com.pl
w zakładce „Dbamy o nasze zwierzęta”- Kotek.
Format A4.

II. Klasy IV-VI
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w formie plakatu na temat: „ Jak możesz wspomóc koty w przytuliskach i schroniskach?” .
Format A3.
(Prosimy pamiętać o elementach charakterystycznych dla plakatu).

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Koło Gliwice – w ramach Programu „Bezpieczna Łapa”.

Technika plastyczna: wszystkie techniki płaskie (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, wyszywanka, itp.)
Prace prosimy oprawić w białą ramkę.
Ilość prac: Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
Opis na odwrocie: Imię, nazwisko, wiek uczestnika, klasa
Imię, nazwisko opiekuna plastycznego
Adres placówki
Nr telefonu i e-mail szkoły!!!
Termin składania prac: 22 maja 2013
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach,
ul. Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice.
Kategorie wiekowe uczestników:
– uczniowie klas I-III
– uczniowie klas IV-VI

Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową.
Wyniki zostaną również umieszczone na stronie internetowej szkoły:
sp3gliwice.win.pl

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 29 maja 2013
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
im. Arki Bożka,
ul. Daszyńskiego 424, 44 – 151 Gliwice.

Prawa organizatora:
Zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu, prace nie będą zwracane uczestnikom.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy pod numerem telefonu szkoły: 234 82 21.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Koordynatorzy:
Iga Gębarowska
Dominika Mandrak-Schlifka