Akcja SU – część 1 

21 marca rozpoczęliśmy akcję „Tydzień świadomości o niepełnosprawności” mający na celu zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami. We wtorek uczniowie ubrali kolorowe skarpetki na znak solidarności z osobami z zespołem Downa. W tym samym dniu wychowawczynie świetlicy szkolnej wykonały z dziećmi skarpetkowe prace plastyczne. Podczas przerw, uczniowie mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności, nauki języka migowego a także wczucia się w sytuację osoby z niepełnosprawnością słuchową oraz ruchową. Pamiętajmy, że empatia i otwarta postawa są w życiu niezwykle ważne! 

Zapraszamy do dalszego udziału w akcji, która trwa do 31 marca. Szczegóły w harmonogramie

Samorząd Uczniowski