Nauka programowania w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Na zajęciach w ramach kółka z robotyki i programowania uczniowie klasy IVb rozwijali umiejętności z zakresu programowania wykorzystując do tego grę edukacyjną  Scottie Go! Edu. Scottie Go! to nie tylko nauka programowania dla dzieci i młodzieży, ale również nauka logicznego myślenia, kreatywności, podejmowania decyzji, myślenia matematycznego i problemowego. Podczas prowadzonych zajęć uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu kodowania i uczą się podstawowych pojęć programistycznych takich jak: instrukcja prosta i złożona, parametr, pętla, instrukcja warunkowa, zmienne, funkcje.