(Nie)widzialni

„Pozory mylą. Nie wszyscy ludzie z niepełnosprawnościami są widzialni! Tym hasłem rozpoczynamy projekt „(Nie)widzialni”, mający na celu zwiększanie świadomości nt. niewidocznych niepełnosprawności. Niewidoczna niepełnosprawność nie wiąże się z używaniem wózka czy białej laski. Może być spowodowana np. chorobą (np. stwardnienie rozsiane, cukrzyca), zaburzeniami neurorozwojowymi (np. autyzm), przebiegiem leczenia (np. leczenie onkologiczne), wypadkami (np. proteza nogi, niewidoczna pod ubraniem). Choć jest trudna do zauważenia, często wpływa znacząco na życie osób, które jej doświadczają. Czy wiesz, że:
🔹 W Polsce mieszka nawet 7 milionów osób z niepełnosprawnościami
🔹 Duża część z nich to osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami.
🔹 Na całym świecie żyje blisko miliard (!) osób z tym rodzajem niepełnosprawności.
Osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami są często traktowane z niezrozumieniem lub niedowierzaniem, gdy proszą o pomoc lub z niej korzystają. Dlatego też zamysłem naszego projektu jest, by jego uczestnik otrzymał wsparcie, którego potrzebuje, kiedy nosi symbol (emblemat) „(Nie)widzialnych”, niezależnie od sytuacji (miejsca), w jakiej się znajduje, a jednocześnie: by odbywało się to dyskretnie i w sposób niestygmatyzujący.”

Tekst ze strony Facebook – Niewidzialni.org.pl | Gdynia | Facebook