O szkole

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
im. Arki Bożka

ul. Daszyńskiego 424
44-151 Gliwice

Telefon: 32 234 82 21 / Fax: 32 234 82 21
e-mailsekretariat@sp3.gliwice.eu

Dyrektor Szkoły:
mgr Iwona Drozd

Wicedyrektor Szkoły:
mgr Aleksandra Michalska

Sekretariat: 07.00 – 15.30

Świetlica szkolna: czynna codziennie   06.30 – 16.30

 
 
                                                        Nagranie archiwalne
NASZA OFERTA

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, pomagamy wszystkim uczniom w rozwoju ich talentów, odkrywamy mocne strony każdego dziecka, doceniamy ich możliwości.

Nasza oferta obejmuje:

 • kameralne zespoły klasowe
 • Oddział Przedszkolny dla dzieci 5 i 6-letnich
 • prowadzenie klas integracyjnych
 • intensywną naukę języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej (2x45min./tydzień) i angielskiego ( 3x45min./tydzień). W oddziałach przedszkolnych 3x60min./tydz.  j. niemieckiego
 • zajęcia komputerowe od najmłodszych klas w doskonale wyposażonej pracowni
 • opiekę psychologa i pedagoga
 • opiekę świetlicową dla dzieci klas I-VI( 6.30-16.30)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zajęcia w kołach zainteresowań
 • półkolonie w okresie ferii zimowych i letnich
 • zapewnienie bezpłatnego dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych
 • gabinet higieny szkolnej oraz dyżury pielęgniarki dyplomowanej

Zapewniamy:

 • Sale lekcyjne dla najmłodszych, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci 5,6,7-letnich
 • Gabinety specjalistyczne wyposażone w pomoce z Funduszu Europejskiego
 • Pracownię komputerową Windows
 • Salę Integracji Sensorycznej do terapii indywidualnej i grupowej
 • Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne dla klas IV-VIII
 • Bibliotekę multimedialną
 • Jadalnię-obiady przygotowywane na miejscu, menu dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci
 • Zaplecze sportowe
 • Teren szkoły otoczony zielenią, ogrodzony, z dala od ulicy
 • Salę gimnastyczną
 • Boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, boisko do siatkówki, siłownię zewnętrzną, nowoczesny plac zabaw, piaskownicę

Współpracujemy z:
Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Niemców
Biblioteką Miejską
Caritas
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Radą Osiedlową „Ostropa”