Opieka stomatologiczna – informacja

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie na szkolnej stronie internetowej zamieścimy harmonogram wizyt dzieci pod opieką rodziców, którzy wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyką stomatologiczną w poradni dentystycznej.