Organizacja pracy szkoły

W zakładce O szkole znajdują się aktualne informacje na temat organizacji roku szkolnego: daty wywiadówek, konsultacji, przerw świątecznych, dni wolnych od zajęć dydaktycznych, świąt; godziny urzędowania pedagoga oraz psychologa szkolnego, logopedy; godziny otwarcia biblioteki oraz świetlicy szkolnej.