Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Rodzice, poniżej zamieszczamy wykaz podręczników.
Dostępny jest on także na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły
oraz w sekretariacie i bibliotece.
Uwaga:
W klasach 1-5 Rodzice/Opiekunowie kupują tylko podręczniki z religii
oraz języka niemieckiego.
Do języka niemieckiego od września w kl. 4-6 obowiązuje nowy tytuł Mach mit!
Podręczniki 2016/2017:
Oddział przedszkolnyKlasa 1,   Klasa 2,   Klasa 3,   Klasa 4,   Klasa 5,   Klasa 6