Profilaktyka zdrowotna

Szkoła prowadzi działania zgodne z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Informujemy, że:

  • Rodzic, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypodobne powinien bezzwłocznie powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną , zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.
  • Rodzicowi dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa – Dz. U. 2017, poz. 1368).

Prosimy, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły i oddziału przedszkolnego.