Program Aktywna Edukacja

Szanowni Rodzice,
w listopadzie 2013 r. przystąpiliśmy do programu Aktywna Edukacja.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat programu:
Aktywna Edukacja_informacje ogólne CEO

„Aktywna Edukacja” stanowi etap przygotowujący szkoły do określenia zapotrzebowania informatycznego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach
i szkołach”.
W nadchodzącej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół. Dlatego celem programu jest przygotowanie uczestników do umiejętności określenia własnych potrzeb i efektywnego wykorzystania dotacji. Celem jest również przygotowanie do zaplanowania zapotrzebowania informatycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu przedmiotowym w ramach planowanej kontynuacji rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, którego pilotaż odbył się w roku szkolnym 2012/2013.
Projekt realizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.