Program rządowy – Aktywna tablica

PROGRAM RZĄDOWY
„AKTYWNA TABLICA”

Chcielibyśmy poinformować,
że Nasza Szkoła przystąpiła
do programu rządowego
„Aktywna Tablica”.

Celem tego projektu jest zapewnienie szkole niezbędnej infrastruktury oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).
Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących się do życia w społeczeństwie informacyjnym, a rozwój tych umiejętności powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
Dzięki uczestnictwu w tym programie szkoła pozyskała nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci tablicy interaktywnej wraz z projektorem oraz monitora interaktywnego. Nabyte pomoce dydaktyczne mają zachęcić i umożliwić przezwyciężenie rutyny i schematów w nauczaniu różnych przedmiotów. Za pomocą tych urządzeń nauczyciele mogą rozpowszechniać swoje innowacje pedagogiczne z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, a tym samym poprawiać jakość pracy szkoły.