RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem po przeprowadzonej w czerwcu ewaluacji całościowej naszej placówki. Raport dostępny jest na platformie internetowej www.npseo.pl lub do pobrania tutaj.

„Działająca od ponad 30 lat Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Arki Bożka w Gliwicach położona jest na obrzeżach miasta w spokojnej dzielnicy Ostropa. Mieści się w dwukondygnacyjnym budynku otoczonym zielenią, z dala od ulicy. 
Na szkolnej posesji znajduje się trawiaste boisko i nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają dyżurujący na korytarzach nauczyciele i wszyscy pracownicy niepedagogiczni. Pomieszczenia szkolne są jasne, przestronne i estetycznie urządzone.
Sale dla najmłodszych dzieci są dostosowane do ich zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. W procesie edukacji najmłodszych wykorzystywana jest sala zabaw
z basenem suchym (kulkowym). Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do terapii indywidualnej i grupowej wykorzystywana jest sala Integracji Sensorycznej. Szkoła Podstawowa nr 3 posiada certyfikat „Szkoły z klasą”, „Szkoły promującej zdrowie”, „ Szkoły czystych rąk”. Każdy uczeń, wspierany przez nauczycieli, ma możliwość rozwijać pasje i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.
Oddziały integracyjne powodują, że dzieci uczą się tolerancji i integrują z uczniami
o specjalnych potrzebach. Atutem szkoły jest stołówka przygotowująca smaczne posiłki
i świetlica zapewniająca opiekę dzieciom klas I – VI od godz. 6.45 do 16.00.
Podejmowane inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, akcje charytatywne powodują, że szkoła wrosła w swoją dzielnicę, jest jej integralną częścią. Festyn szkolny na stałe wpisał się w kalendarz imprez środowiskowych. „