Regulamin konkursu ,,NORWID W KOMIKSIE”

Regulamin konkursu: 

 1. Organizatorem konkursu pt. NORWID W KOMIKSIE są nauczyciele języka polskiego oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach. 
 1. Adresatami Konkursu są uczniowie klas IV-VIII. 
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu dot. życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida

(Wykorzystać można dwa utwory: poemat ,,Fortepian Chopina” i wiersz ,,Moja piosnka [II]”. Biografia poety dostępna jest na stronach internetowych, m.in. https://culture.pl/pl/tworca/cyprian-kamil-norwid Zachęcamy do przeczytania.) 

 1. Treść komiksu powinna być zgodna z tematyką komiksu. 
 1. Zasady konkursu: 
 • Prace wykonujemy JEDNOSTRONNIE na białych kartkach z bloku technicznego. 
 • Format: A3 – maksymalnie 2 strony. 
 • Scen w komiksie: od 6 do 12. 
 • Każda scena oprócz rysunku opatrzona powinna być minimum dwoma dymkami,  
 • w których umieszczamy wypowiedzi bohaterów. 
 • W co drugiej scenie –  na dole – powinna znaleźć się wypowiedź narratora. 
 • Forma komiksu dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców. 
 • Komiks musi być podpisany na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa. 
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne i estetyczne wykonanie komiksu. 
 1. Prace nie mogą być wcześniej publikowane bądź nagradzane. 
 1. Nagrodzone i wyróżnione komiksy zostaną zaprezentowane uczniom naszej szkoły oraz opublikowane w gazetce KURIER SZKOLNY. 
 1. Dla laureatów przewidziano nagrody i dyplomy. 
 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli języka polskiego w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2021 roku. 

                                                                                                                                      Organizatorzy