Rekolekcje – plan lekcji

Pierwsza oraz druga lekcja wg. poniższego planu.
Rekolekcje 2013

9.45 – wyjście do kościoła
10.00 -11.15 – rekolekcje w kościele
11.30 – obiad
11.30 – 12.15 – zajęcia projektowe
12.20 – 13.20 – zajęcia projektowe

Świetlica szkolna czynna będzie bez zmian (6.45 – 16.00)