Relacja z Dnia Języków Obcych

20.05.2022 odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Klasy 4 – 8 przygotowały dekoracje w klasach i na drzwiach, przedstawiając wybrane kraje. W szkole rozwieszone zostały różne informacje i ciekawostki, w którymi można było się zapoznać. Na 3 lekcji odbył się quiz, podczas którego uczniowie szukali kodów QR, w których ukryte były pytania na temat języków na świecie. Odpowiedzi uczniowie zapisywali na przygotowanych kartach. Zwycięzcą quizu została klasa 7b, która otrzymała słodką nagrodę. Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie dekoracji i ciekawostek oraz za aktywny udział w zabawie.
Organizacja wydarzenia wpisuje się w kierunki polityki oświatowej w zakresie korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne jak również kształtowania właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.

Nauczyciele języków obcych