SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO – PLASTYCZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKO – PLASTYCZNEGO O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY

Regulamin części recytatorskiej:

· konkurs odbędzie się 28 października 2021 roku

· będzie przebiegał w trzech etapach:

1. klasy I-III

Temat: „Ekologia w poezji” (utwory o tematyce ekologicznej)

2. klasy IV-VI

Temat: „Ekologia w poezji” (utwory o tematyce ekologicznej)

3. klasy VII-VIII

Temat: „Twórczość Cypriana Kamila Norwida”

· uczestnicy przygotowują recytację utworu poetyckiego na podany temat; czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut

· komisja będzie przyznawać punkty za: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny

· zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie u pani Magdaleny Piwowarczyk lub u pani Katarzyny Kenig – Machejek do 25.10.2021 r.

· podczas zgłoszenia należy dostarczyć kserokopię wybranego utworu!

Regulamin części plastycznej:

Konkurs dotyczy 2 kategorii wiekowych:

1. Klasy 0 – III wykonują pracę plastyczną do fragmentu wiersza lub prozy o tematyce ekologii (np. ochronie łąki, wody, pola, lasu, …). Format: A4, techniki płaskie: malowanie, rysowanie, odbijanie (farbą, tuszem). Z tyłu pracy należy umieścić fragment wiersza/prozy z imieniem i nazwiskiem autora utworu.

2. Klasy IV – VIII wykonują portret malarza i poety Cypriana Kamila Norwida. Format: A4, techniki płaskie: rysunek, malarstwo, grafika, dopuszczalne są prace wykonane na komputerze i wydrukowane.

Każda praca z tyłu musi być podpisana: imię, nazwisko, klasa Ucznia.

Termin składania prac: 25.10 (poniedziałek) u pani Dominiki Mandrak – Schlifki.

Na zwycięzców czekają nagrody

Zachęcamy do udziału!