Terapia logopedyczna

„Słoneczka” kl. 0a
Terapia logopedyczna odbywać się będzie w środy i piątki .
Na zajęcia przynosimy zeszyt. Dzieci przyjmowane są w systemie rotacyjnym tzn.
jeśli jedno dziecko jest nieobecne – przyjmowane jest kolejne. Dlatego prosimy
o przynoszenie zeszytu do zajęć dwa razy w tygodniu, pomimo, że zajęcia odbywać
się będą raz na tydzień.

„Skrzaty” kl. 0b
Terapia logopedyczna odbywać się będzie w poniedziałki.
Na zajęcia przynosimy zeszyt.