Uwaga Konkurs

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
„Pozytywni przez cały rok – w domu, w szkole, w otoczeniu i w sieci”

Postanowienia ogólne

 1. Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny.
 2. Prace konkursowe będą przyjmowane od 19 kwietnia do 13 maja u wychowawców klas lub wychowawców świetlicy szkolnej.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na początku czerwca 2016 roku.
 4. Każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy a wyróżnione prace zostaną opublikowane.
 5. Celem konkursu jest budowanie społeczności ludzi pozytywnie nastawionych do świata. Zwrócenie uwagi na społeczną wrażliwość, empatię i asertywność bez używania przemocy, wulgaryzmów czy oskarżeń.
 6. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z Gliwic.

Wymagania konkursowe

 1. Wykonanie pracy plastycznej, które spełni poniższe wymagania:

Należy wykonać kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (od września 2016 do sierpnia 2017)
według załączonego wzoru.

Opis wykonania pojedynczej kartki:2016-04-19   WZÓR ->

 • wymyślić, związane z tematyką konkursu, hasło na dany miesiąc i wpisać je na dole dużego kwadratu.
 • w dużym kwadracie wykonać ilustrację obrazującą wymyślone hasło.
 • w prostokącie na dole strony należy wpisać dany miesiąc roku,
  a w poszczególne kratki wpisać dni miesiąca.
 • w prawym dolnym rogu kartki powinno się znaleźć imię i nazwisko, wiek
  i szkoła ucznia.
                                                                              Kliknij na obrazek, by go powiększyć

  DO POBRANIA PONIŻEJ LUB U WYCHOWAWCÓW KLAS I WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

Wzór pustej kartki z kalendarza
Pełny regulamin Organizatora
Oświadczenie

 1. Poszczególne kartki z kalendarza mogą być wykonane przez jedną osobę lub każdą kartkę może wykonać inny uczeń.
 2. Kartek kalendarza nie należy ze sobą zszywać ani łączyć.
 3. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie, w formacie A4 techniką dowolną.
 4. Każda szkoła podstawowa może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.
 5. Jeden uczestnik może nadesłać kilka prac konkursowych.
 6. Nadesłane Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane uczestnikom.
 7. Oceniane będą poszczególne kartki kalendarza. Z najwyżej ocenionych kart kalendarza komisja konkursu utworzy kalendarz na rok szkolny 2016/2017, który zostanie opublikowany.
 8. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie swoich prac przez Organizatora w formie elektronicznej oraz analogowej na potrzeby konkursu oraz kampanii Gliwice.Pl.