Warsztaty muzyczne

Klasy 2a i 2b brały udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez Filharmonię w Katowicach pt.: „Paryż i Wiedeń – miasta wielkich kompozytorów”.