Ważne!

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Arki Bożka oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych

Przypominamy, że 2.05.2019 r jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z kalendarzem dni wolnych ustalonym przez szkołę we wrześniu 2018 r.
Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, organizowane  są zajęcia opiekuńcze.
Przedszkole w ww dniu pracuje zgodnie z planem.

Z wyrazami szacunku,

wicedyrektor szkoły
Aleksandra Michalska