Ważne adresy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul.Warszawska 35a
44-100 Gliwice

tel. 32  231-05-69
mail pppum-gliwice@oswiata.org.pl

Zadania:

 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • opiniowaniem i orzecznictwem.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Sikorskiego 134
44 – 103 Gliwice
Telefon: 32 335 53 40, 335 53 59 – całodobowo!
Telefon kom. 510-230-115

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Grupy wsparcia
 • Hostel
 • pedagogiczna, psychiatryczna, interwencje w środowisku

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • przeżycia traumatyczne,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
ul. Górnych Wałów 9

44-100 Gliwice

Ważniejsze telefony:
Centrala: (32) 335-96-00
Informacja: (32) 335-96-27
FAX: (32) 230-80-27

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
DĘBOWA 5
44-100 GLIWICE
woj.: Śląskie
pow.: Gliwice
gmina: Gliwice
tel: +48 32 2318615
tel: +48 32 2703758
Problemy:

 • alkoholowe
 • narkotyczne