Ważne telefony

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – 801 12 00 02

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123- Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych

Pomarańczowa Linia 801 14 00 68   – to program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.