„Wirusoochrona” 

Uczniowie klas I – III biorą udział w akcji informacyjno – edukacyjnej „Wirusoochrona”, której celem jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszeniu się wirusów.