Wniosek Wyprawka 2015

Szanowni Państwo,

Informujemy,że ze strony można już pobrać wniosek  o przyznanie pomocy
w formie dofinansowania zakupu podręczników. Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

wyprawka-wniosek