Wyniki konkursu

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego pt.:
„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”,
zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski SP3
dnia 21 marca 2016 r.

Klasy 0-III

I Miejsce: Dawid Liszczyna, Ia
II Miejsce: Nikodem Górka, 0a
III Miejsce: Julia Król, Ic

Wyróżnienie: Dawid Kuwaczka, IIa
Wyróżnienie: Adam Kalnik, 0b

Klasy IV-VI

I Miejsce: Dawid Sznura, Va
II Miejsce: Wiktoria Różańska, Va
III Miejsce: Kamil Piskorz, Vb

Wyróżnienie: Daria Dudek, VIb
Wyróżnienie: Amelia Zimnicka, Vb

Konkursowe Palmy Wielkanocne i kartki