Wyniki konkursu „Słyszę tupot małych stóp, stoi jeżyk u mych wrót”

30 września 2020 nastąpiło zakończenie przyjmowania prac do IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego: „Słyszę tupot małych stóp, stoi jeżyk u mych wrót”. W trakcie obrad jury wyłoniono 36 laureatów. Wystawę pokonkursową można oglądać w Miejskiej Bibliotece Centralnej – Wypożyczalnia dla Dzieci, ul. Kościuszki 17 w Gliwicach, od 15 października. Odbiór nagród i dyplomów nastąpi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 424, od 19 października. Ze względu na bezpieczeństwo, Koordynatorzy konkursu proszą, aby opiekun plastyczny jednorazowo odebrał nagrody dla wszystkich swoich podopiecznych.  

Laureatom serdecznie gratulujemy! 

GRUPA MŁODSZA: 

I miejsce: Julia Puczko, lat 8 Szkoła Podstawowa nr 8 
Opiekun plastyczny: Dagmara Dudek 

I miejsce: Natalia Koch, klasa III Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 
Opiekun plastyczny: Ewelina Paluch  

II miejsce: Alicja Dudek, lat 7 Szkoła Podstawowa nr 5  
Opiekun plastyczny: Beata Jurkiewicz 

II miejsce: Julia Murawska, lat 9 Szkoła Podstawowa nr 3  
Opiekun plastyczny: Hanka Dajos 

III miejsce: Maciej Bańczerowski, klasa I Szkoła Podstawowa nr 5  
Opiekun plastyczny: Beata Jurkiewicz 

III miejsce: Małgorzata Korzeniowska, lat 9 Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska  

Wyróżnienie: Karolina Foit, lat 8 Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Renata Pietruszka  

Wyróżnienie: Oliwier Majewski, lat 8 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska  

Wyróżnienie: Nikola Moskała, lat 6  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3  
Opiekun plastyczny: Sylwia Tarnowska  

Wyróżnienie: Julia Grzybek, lat 7 Szkoła Podstawowa nr 21 
Opiekun plastyczny: Dariusz Pietrzak  

Wyróżnienie: Magdalena Mesznik, lat 9 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 
Opiekun plastyczny: Violetta Kuźnik, Aleksandra Dąbrowska  

Wyróżnienie: Michał Grela, lat 7 Szkoła Podstawowa nr 39 
Opiekun plastyczny: Ewelina Naczyńska 

Wystawa: Oliwier Kalnik, lat 6 Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Iwona Jaskuła  

Wystawa: Hanna Gronowicz, lat 9 Szkoła Podstawowa nr 38 
Opiekun plastyczny: Bożena Paprocka  

Wystawa: Julia Skutnik, lat 6  Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 
Opiekun: Magdalena Promny 

Wystawa: Liliana Sikora, lat 6 Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 
Opiekun: Sylwia Skwara  

Wystawa: Hanna Szymaniec, lat 8 Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Renata Pietruszka  

Wystawa: Wojciech Marciniak, lat 7  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska  

GRUPA STARSZA: 

I miejsce: Amelia Suchan, lat 11 Szkoła Podstawowa nr 9 
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

I miejsce: Magdalena Kozuschek, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka  

II miejsce: Hanna Górczyńska, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 39 
Opiekun plastyczny: Iwona Bogatko  

II miejsce: Szymon Zaczkiewicz, klasa VII 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15  
Opiekun plastyczny: Ewelina Paluch  

III miejsce: Maja Mrozowska, lat 9 Szkoła Podstawowa nr 9 
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

III miejsce: Ewa Stankiewicz, lat 12 Szkoła Podstawowa nr 9  
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

Wyróżnienie: Maksymilian Męcik, lat 11 Szkoła Podstawowa nr 39 
Opiekun plastyczny: Iwona Bogatko  

Wyróżnienie: Emilia Gawryluk, lat 12 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska  

Wyróżnienie: Kacper Kaczmarczyk, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka  

Wyróżnienie: Oliwia Fiołka, lat 10 Szkoła Podstawowa nr 9 
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

Wyróżnienie: Julia Winkler, lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka  

Wyróżnienie: Amelia Dubełek, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 39 
Opiekun plastyczny: Iwona Bogatko  

Wystawa: Emilia Gil, klasa VIII Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15  
Opiekun plastyczny: Ewelina Paluch  

Wystawa: Daria Mosur, lat 12 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 
Opiekun plastyczny: Danuta Jankowska 

Wystawa: Zuzanna Kościelna, klasa V 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15  
Opiekun plastyczny: Ewelina Paluch  

Wystawa: Karolina Winczura, lat 13 Szkoła Podstawowa nr 9 
Opiekun plastyczny: Magda Ratecka  

Wystawa: Natalia Laska, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka  

Wystawa: Szymon Pysz, klasa VII Szkoła Podstawowa nr 3 
Opiekun plastyczny: Dominika Mandrak – Schlifka