„Zabawy z piłką”

Dodatkowe zajęcia sportowe – piłka nożna dla dzieci z klas pierwszych
i Oddziału Przedszkolnego.
Zajęcia będą organizowane na sali gimnastycznej we wtorki 15.30 – 16.30.
Zajęcia prowadzi pan Maciej Guła. Zajęcia są nieodpłatne. Strój sportowy obowiązkowy!

Pierwsze zajęcia 24.02.2015 r.wyjątkowo w godzinach 14.30 – 15.30