Zajęcia opiekuńczo-wych. podczas przerwy świątecznej

W dniach 22.12, 23.12, 24.12, 29.12, 30.12, 31.12 oraz 2.01.2015 r.
szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo -wychowawcze.

Zapisy u wychowawców świetlicy szkolnej
do 12. grudnia!