Zaproszenie Kuratorium Oświaty

W piątek 10 lutego, o godzinie 16.30 w audytorium GCE przy ul. Okrzei 20 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców, dotyczące wdrażania reformy systemu edukacji.
Spotkanie będzie prowadzone przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty, z udziałem reprezentantów Miasta Gliwice.