Zestaw Podręczników na rok szkolny 2013/2014

Szanowni Rodzice,
poniżej zamieszczamy wykaz podręczników na przyszły rok szkolny.
Zestaw podręczników dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz bibliotece.
Podręczniki
Oddział PrzedszkolnyKlasa 1a, Klasa 1b, Klasa 2, Klasa 3a,
Klasa 3b, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6.

Programy nauczania
Klasy 0, I, IV Klasa VI