Zestaw podręczników na rok szkolny 2024/2025

Zestaw podręczników stosowanych w szkole na rok szkolny 2024/2025 znajduje się w zakładce Dokumenty.

  • religii (kl. 0 – 8)
  • materiały dydaktyczne do języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego
    (klasy 1 – 6).

Pozostałe podręczniki finansowane są przez rząd i uczniowie otrzymują je w szkole.

Wykaz podręczników z religii i j. mniejszości narodowej, które nie są objęte dotacją MEN: