MIĘDZYSZKOLNY KONKURSU PLASTYCZNY „BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ”

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci (przedszkola, zerówki)
  i młodzieży  szkół podstawowych raz ich opiekunów: nauczycieli plastyki, katechezy  i wychowawców.
 • Organizatorem konkursu  jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach.
 • Cele konkursu:
 • Uwrażliwienie uczniów na ogromne znaczenie tajemnicy Bożego narodzenia w Piśmie Świętym Nowego Testamentu.
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórcze podejście do scen Nowego Testamentu przedstawiających m. in. anioły.
 • Zainteresowanie uczniów tradycjami świąt Bożego Narodzenia.
 • Zainteresowanie różnorodnością technik plastycznych.
 • Wymiana twórczych doświadczeń.
 • Zasady konkursu:technika prac dowolna; format prac A3 i A4 (mogą być prace przestrzenne); prace płaskie należy oprawić
  w passe-partout;
 • zgłoszenia udziału nadsyłamy do 6  grudnia 2019 roku na odwrocie pracy należy zamieścić informacje: (wypełnione drukowanymi literami)
imię
i nazwisko autora
wiek 
i  klasa
adres placówki wraz
z numerem telefonu
i adresem e-mail
imię i nazwisko opiekuna
       
 • Etapy konkursu:

I    etap –  wpłynięcie prac
II  etap –  prace komisji, wyłonienie nagrodzonych i wyróżnionych prac
III  etap – wystawa, podczas której nastąpi wręczanie nagród i wyróżnień.

 • Termin nadsyłania prac: 16.12.2019 r. (pocztą, osobiście)

ADRES:
ul. Daszyńskiego 424
44-151 Gliwice – Ostropa
tel. (32) 234 82 21

Do prac dołączamy zgody udziału w konkursie wraz ze zgodami na upowszechnianie wizerunku (wypełniane komputerowo lub drukowanymi literami), załącznik 1 i 2.

PODSUMOWANIE KONKURSU, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród; wernisaż wyróżnionych i nagrodzonych prac nastąpi 30 stycznia 2019 r.,  o czym powiadomimy, zapraszając laureatów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW W PRACY TWÓRCZEJ.
Organizatorzy.

Akcje Samorządu uczniowskiego

Akcja „DZIEŃ DOBRY”
(KULTURA OSOBISTA JEST W CENIE!)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W GLIWICACH
DO UDZIAŁU W AKCJI „DZIEŃ DOBRY!”

DRODZY UCZESTNICY!

„DZIEŃ DOBRY” POWIEDZIANE DO OSOBY NAM ZNANEJ, NA KORYTARZU, PRZED SZKOŁĄ LUB PODCZAS WCHODZENIA DO SALI NIE POWODUJE GROŹNYCH CHORÓB ZWIĄZANYCH Z NIEBEZPIECZNYMI DLA ŻYCIA POWIKŁANIAMI, JAK UTRATA WZROKU CZY SŁUCHU.

ACZKOLWIEK, MAMY NADZIEJĘ, ŻE BĘDZIE ZAKAŹNE: ROZPRZESTRZENI SIĘ W CZASOPRZESTRZENI, W SZKOLE, W JEJ OKOLICY, NA CZAS ROKU SZKOLNEGO, A NAWET PODCZAS FERII I WAKACJI.

RÓWNOCZEŚNIE PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ:

ZWYKŁE „DZIEŃ DOBRY” WYWOŁUJE KORZYSTNE DLA ZDROWIA REAKCJE PSYCHOFIZYCZNE: RADOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ZNIWELOWANIE NAPIĘCIA I NADĘCIA, ZAZWYCZAJ AUTOMATYCZNE PODNIESIENIE KĄCIKA UST – POPRAWIENIE MIMIKI, ZWIĘKSZENIE KONCENTRACJI, ŻYCZLIWOŚCI, SPOSTRZEGAWCZOŚCI…

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Gliwicki Tygiel Kultur

Uczniowie klasy 3a i 3b z „kółka artystycznego” pod kierunkiem Pań:
I. Krotky, B. Chudoby oraz A. Kozioł brali udział w Gliwickim Tyglu Kultur
i Smaków, który odbył się 21.11.2019 r. w CH FORUM.
Dzieci zaprezentowały tańce śląskie ” Trojak” oraz „Koziorajka”.

Konkurs recytatorsko-plastyczny

UWAGA!

SZKOLNY KONKURS  RECYTATORSKO – PLASTYCZNY
O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY

Konkurs zatytułowany jest: „Motyw zimy w poezji”

Warunki uczestnictwa w części recytatorskiej:

 • konkurs odbędzie się 28 listopada 2019 roku
 • będzie przebiegał w trzech etapach:
 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • klasy VII-VIII
 • uczestnicy przygotowują recytację utworu poetyckiego na podany temat; czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
 • zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie
  u pani Katarzyny Kenig – Machejek lub u pani Magdaleny Piwowarczyk do 25.11. 2019 r.
 • podczas zgłoszenia należy dostarczyć kserokopię wybranego utworu!

Zachęcamy do udziału!

Warunki uczestnictwa w części plastycznej:

„MOTYW ZIMY W LITERATURZE”

 • uczestnicy wykonują ilustrację do wybranego wiersza (lub fragmentu prozy) o tematyce zimowej
 • technika: dowolna, płaska
 • format: A4 dla klas 0-III, A3 dla klas IV-VIII
 • termin składania prac: do 26 listopada 2019r.
 • na odwrocie ilustracji należy umieścić dane o uczniu:
 • imię, nazwisko, klasa!
 • do ilustracji należy dołączyć kopię wiersza lub kopię fragmentu prozy (z podanym imieniem i nazwiskiem autora utworu)!
 • nieopisane i niepełne prace nie będą podlegały ocenie.
 • Ilustracje należy składać u pani Dominiki Mandrak – Schlifki.
 • Zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w jednej części konkursu lub dwóch.

Na laureatów czekają ciekawe nagrody.
Zapraszamy do udziału!!!

XXIV Igrzyska Placówek Integracyjnych

14 listopada klasa IA wzięła udział w XXIV Igrzyskach Placówek Integracyjnych, zorganizowanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gliwicach. W tym roku tematem przewodnim imprezy był cyrk. Uczniowie SP3 przygotowali kolorowe kotyliony w kształcie klaunów, błyszczące czapeczki oraz pomalowali swoje nosy na czerwono. Radości było wiele, wszyscy mogli sprawdzić swoje umiejętności w trakcie ciekawych zabaw ruchowych i różnorodnych konkurencji. Nasi młodzi sportowcy spisali się na medal!

Z życia klasy 3b

„Mały muzealnik” – spotkanie trzecie