Mamo, tato, dalej idę sam…

Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów zostały wprowadzone zasady przebywania na terenie szkoły, czyli „Strefę ucznia” oraz „Strefę rodzica”. 

Zgodnie z tym, prosimy Państwa o przestrzeganie poniższych zasad: 

 • pozostanie w holu szkoły (w „strefie rodzica”) podczas odprowadzania i odbierania dzieci. 
 • niewchodzenie na I i II piętro („strefa ucznia”). 
 • niezaglądanie do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć. 
 • pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać
  o cel wejścia każdego, kto znajduje się na korytarzu w czasie zajęć lekcyjnych. 
 • poruszanie się po terenie szkoły możliwe jest, jeśli ma to na celu skontaktowanie się np.:
  z dyrekcją / wychowawcą / nauczycielem / pedagogiem / psychologiem /sekretarzem / intendentem szkoły. 
 • Wszystkie wejścia do szkoły należy niezwłocznie zgłosić na portierni. 

  Dziękujemy! 

SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW 2

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji “SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW 2”, która polega na przekazywaniu Talenciaków (specjalnych kuponów) na rzecz naszej szkoły. Talenciaki odbierają klienci sieci Lidl w zamian za dokonywane zakupy. Szkoła będzie mogła je zamienić na sprzęt sportowy, elektroniczny lub pomoce dydaktyczne. Talenciaki można samodzielnie zarejestrować poprzez zeskanowanie kodu QR lub wrzucić do specjalnego pudełka znajdującego się na terenie szkoły. 

Szczegóły akcji znajdują się na stronie www.lidl.pl/Szkoly   

Akcja trwa od 01.09.2023 r. do 5.11.2023 r

Katarzyna Przybyła-Kozielska
z ramienia Samorządu Uczniowskiego SP3 

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

15 września 2023 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyborach do SU wzięło udział 156 uczniów z klas IV-VIII na 181 uprawnionych do głosowania.
Oddano 2 głosy nieważne.

Oto uczniowie, którzy dołączą do grona SU:
Natalia Kulej, klasa 4a
Emilia Swierkot, klasa 5b
Zuzanna Wygaś, klasa 7b
Lena Stachowska, klasa 8a

GRATULUJEMY!
Pozostałych kandydatów zapraszamy za rok i zachęcamy do ponownego udziału w wyborach.

Występ uczniów z kółka artystycznego

Uczniowie obecnej klasy 4a oraz 3c z kółka artystycznego pod opieką p. B. Chudoby i p. A. Kozioł dnia 3 września wzięły udział w 10 edycji Rodzinnego Pikniku Seniora w Parku Chopina prezentując taniec śląski „Trojak”. Taki sam występ odbył się rôwnież 17 czerwca w Parku Chopina podczas Gliwickiego Święta Rodziny.

Przystąpienie szkoły do projektu „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła włączyła się do wojewódzkiego projektu edukacyjnego Szkoła Patriotów organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem podejmowanych przez nas działań będzie kształtowanie postaw patriotycznych naszych uczniów poprzez przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach. 

Miejscem pamięci, które wybraliśmy jest Blechhammer –  największy z podobozów Auschwitz znajdujący się w Sławięcicach koło Blachowni Śląskiej, obok fabryki paliw syntetycznych koncernu Oberschlesische Hydrierwerke A.G. Powstał w kwietniu 1944 r. poprzez przejęcie przez komendanturę Auschwitz obozu pracy przymusowej dla Żydów Organizacji Schmelt. Obóz obejmował 25 baraków drewnianych: mieszkalnych, magazynów, kuchni, umywalni, itp., otoczonych murem z płyt betonowych zwieńczonym drutem kolczastym pod napięciem. Działało też tam małe krematorium. Więźniowie pracowali przy rozbudowie zakładu: kopaniu fundamentów, budowie dróg i schronów przeciwlotniczych.
Po amerykańskich bombardowaniach Blachowni od czerwca 1944 r. wysyłano też doraźnie komanda więźniów do odszukiwania i unieszkodliwiania niewybuchów. Ogółem w obozie zginęło prawie 200 więźniów, przypuszczalnie kilkuset kolejnych w wyniku selekcji odesłano do Birkenau. Maksymalny stan obóz osiągnął w styczniu 1945 r.: prawie 4 tys. mężczyzn i 160 kobiet. W trakcie pieszej ewakuacji więźniów do obozu Gross‑Rosen esesmani zastrzelili ok. 800 z nich. Na krótko przed wyzwoleniem Blechhammer przez żołnierzy sowieckich esesmani podpalili, ostrzelali i obrzucili granatami obozowe baraki, w których znajdowali się pozostawieni tam chorzy więźniowie. Tylko część z nich przeżyła.  

Szkolnym koordynatorem projektu został Pan Sebastian Starzyk – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.