Kontakt


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
im. Arki Bożka w Gliwicach
ul. Daszyńskiego 424
44-151 Gliwice – Ostropa
email: sekretariat@sp3.gliwice.eu
telefon: (32) 234 82 21