Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z przyjemnością informujemy, że od września roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła rozpocznie realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.


„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury
i wiedzy.
Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Nasza szkoła będzie realizować Priorytet 3 programu, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15000 zł
(w tym udział własny organu prowadzącego ustalono w wysokości 20% całości zadania).
Dzięki dofinansowaniu zbiory naszej biblioteki szkolnej zostaną poszerzone o nowości wydawnicze cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Uzupełniony zostanie również zbiór lektur szkolnych. Na przełomie września i grudnia uczniowie będą realizować projekty edukacyjne oraz uczestniczyć będą w wydarzeniach promujących czytelnictwo.