Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

ZASADY REKRUTACJI DO
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
____________________________________________________________

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym! 

Rozpoczyna się  nabór do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016.

W naszej szkole planujemy utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5 letnich i starszych,
w tym oddziału integracyjnego.

 W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka poza wskazaną stroną internetową będzie można pobrać również w każdym przedszkolu / szkole.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci
zamieszkałe w Gliwicach:
–  dzieci 5 letnie (urodzone w 2010 roku i starsze).

Strona internetowa systemu wspomagającego rekrutację to:
www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

Od 27 marca (godz.08.00) pod wskazanym adresem będzie można zapoznać się z zasadami rekrutacji, ofertami placówek oraz wypełnić
i wydrukować wniosek o przyjęcie dziecka.
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć
w placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

 UWAGA!
Brak złożenia wniosku w wersji papierowej w terminie do 15. kwietnia 2015 r. (do godz.15.00) spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 Prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji:

Kryteria rekrutacji