Projekt „GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Szkoła w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w projekcie: GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY! Inicjatywa skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jej głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W ramach projektu będziemy uczestniczyć w następujących wydarzeniach:

· pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy”;

· „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych;

· „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacko – plastyczny;

· prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN;

· cykl wykładów dla nauczycieli: „Odkrywamy historię „SOLIDARNOŚCI”;

· udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe.