Wystawy STAN WOJENNY 1981-83 oraz KOPALNIA STRAJKUJE w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” w Szkole
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach wydrukowano i zaprezentowano uczniom wystawę przygotowaną przez
IPN STAN WOJENNY 1981 -83 oraz wystawę przygotowaną przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności KOPALNIA STRAJKUJE „STRAJK
I PACYFIKACJA KOPALNI „WUJEK” 13 – 16 GRUDNIA.