WAŻNE!

OBIADY
MARZEC
80zł.

WAŻNE!!!
Jeśli dziecko nie będzie na obiedzie w rekolekcje proszę o informację
do 16.03.2018.

Płatne do 10 każdego m-ca.

NUMER KONTA
47105012301000002353285006